Психологічна робота в школі.

Керуючись Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України психологічна робота школи у поточному навчальному році поставила перед собою низку завдань. До них належать:

- збереження й розвиток психічного здоров’я дитини в рамках системного підходу;

- психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків;

- психологічна профілактика – вивчення схильностей дітей, своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощі у міжособистісних стосунках;

- діагностика (психологічне обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку);

- корекція здійснення психолого-педагогічних, розвивальних, психотерапевтичних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвитку учнів.

Виходячи з поставлених завдань та функцій, психолог школи упродовж року працює над вивченням особистості учня. Зокрема, здійснення психологічного обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання й розвитку учнів з метою виявлення завдань психологічної служби школи, та якою надалі буде корекційно-розвивальна робота з ними. В роботі використовуються наступні тести та методики: орієнтований тест шкільної зрілості Керна-Йєрасика, методика Гудинаф-Харріса «Намалюй людину», тест Тулуз-П’єрона, методика «Графічний диктант», методика вивчення рівня тривожності Філліпса, методика вивчення агресивності Басса-Даркі, вивчення темпераменту, а також профорієнтаційні методики. За результатами діагностики виділено групу для подальшої розвивальної роботи за програмою Коблік «Скоро 5 клас».

Порівнюючи результати дослідження адаптації п'ятикласників минулого навчального року можна казати про більш швидке пристосування учнів до нових умов навчання. Так показники загальної адапто­ваності п'ятикласників цього року збільшилися на 30%. Таке поліпшення ситуації не випадкове. Взаємодія і наступність по­чаткової і середньої школи в підтримці та підвищеній увазі до учнів, систематичне висвітлення даної проблеми на педрадах, нарадах, психологічний семінар-практикум для вчителів, які викладають у 5-х класах, щодо гуманізації взаємин з учнями, робота класного керівника, виступи психолога на батьківських зборах — усе це є ефективною системою роботи щодо профілак­тики дезадаптації п'ятикласників. Також важливим є те, що робота щодо попередження важкої адаптації до умов навчання в наступній ланці школи велась, починаючи з 4-го класу. Проведиться діагностика та корекційно-розвивальна робота з учня­ми групи ризику.

Проводиться профорієнтаційна робота з учнями 9-х класів. За результатами діагностики були запропоновані деяким учням заняття за програмою «Навички спілкування» (В. А. Родіонов. «Розвиток ділового спілкування»). Проводилася профорієнтаційна робота за програмою ХОНМІБО. У рамках комплексної програми протидії торгівлі людьми було проводиться анкетування з питань протидії торгівлі людьми, бесіду «Що ми знаємо про торгів­лю людьми?» та перегляд навчального відеофільм «Станція призначення — життя». Протягом навчального року найбільш ефективна діяльність ПС школи відзначається в наказах, протоколах нарад при ди­ректорові та засідань Ради школи. Найефективнішою виявляється консультаційна та просвітницька робота. Багато уваги приділено роботі з педколективом та батьками:

1. Виступи на педрадах за темами: «Адаптація учнів 1-х та 5-х класів до навчання та переходу до наступної ланки (ана­ліз проведеного дослідження)». «Емоційне вигорання вчите­ля: шляхи запобігання».

2. Виступи на батьківських зборах за темами: «Криза підліткового віку». «Підліток та шкідливі навички». «Як допомогти невстигаючій дитині». «Адаптація 5-х класів. Готовність до переходу до середньої школи» (за результатами попередньої діагностики 4 кл.). «Готуємося до ДПА».

Аналізуючи проблеми звернень, можна побачити, що най­більша їх кількість з боку всіх учасників навчального процесу з приводу емоційних проблем та проблем у спілкуванні. Тому необхідно врахувати це наступного року та розробити виховні го­дини, виступи на батьківських зборах, рекомендації для вчителів з цих тем. Також продовжити роботу з емоційними станами учнів. Було проведено виховні години за темами: «Молодь та шкід­ливі звички», «Уміння казати „Ні!"», «Що ми знаємо про СНІД?», «Для чого нам потрібні правила», «Конфлікти в учнівському середовищі», «Партнерська взаємодія в школі», «Про це...».

Аналізуючи статистичні дані, виявлено, що робочий час було розподілено таким чином: організаційно-методична робота — 41% часу; безпосередня робота з клієнтами — 59%, а саме: про­світницька робота (групова) — 3,2%; індивідуальна корекційно-розвиваюча робота — 5,3%; групова корекційно-розвиваюча робота — 7,8%; індивідуальні консультації учнів — 14,5%, батьків — 5,3%, педпрацівників — 8,3%; групова діагностична робота з учнями — 5,5%; індивідуальна діагностична робота з учнями — 5,1%, учителями — 1,8%, батьками — 0,2%. Аналізуючи розподіл робочого часу на проблеми та звернення, можна побачити, що більш ефективним,пріоритетним напрям­ком діяльності буде просвітницька та консультаційна робота. Проблема, над якою працює психологічна служба школи: «Формування позитивної «Я-концепції» в учнів підліткового віку».

Однак у психологічній роботі школи має місце ряд прогалин. Так недостатньо тісна співпраця психолога з батьками школярів, діагностика та корекційно-розвивальна робота з учнями, які схильні до правопорушень та агресивної поведінки; недостатнім є здійснення психологічного супроводу учнів, які навчаються у початковій школі.

Кiлькiсть переглядiв: 161

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Будівська загальноосвітня школа і-іі ступенів

34271

Рівненська область

Рокитнівський район

с. Буда

вул.Шкільна,13

Дата останньої зміни 12 Грудня 2018

Фотогалерея